Insert Sfera dla Rewizora GT Zobacz większe

Insert Sfera dla Rewizora GT

OPEINSFIK0006

Nowy produkt

-w pakiecie INSERT Sfera dla Rewizora GT
-klucz i fakturę wysyłamy drogą elektroniczną (email)
-System: Windows 8, 10 i 11,
-Licencja z oficjalnej polskiej dystrybucji, nigdy wcześniej nie aktywowana, objęta pomocą techniczną producenta i uprawniająca do zakupu kontynuacji w kolejnych okresach licencjonowania.

Więcej szczegółów

999 Przedmioty

2 200,13 zł

Więcej informacji

Insert Sfera dla Rewizora GT to rozszerzenie funkcjonalne dla programu Rewizor GT, służące do zarządzania kadrą pracowniczą oraz procesami związanymi z wynagrodzeniami i rozliczeniami podatkowymi.

Program umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej, zarządzanie czasem pracy pracowników, a także automatyzację procesów związanych z wypłatami wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych. Insert Sfera pozwala na tworzenie i zarządzanie polityką wynagradzania, która uwzględnia różnego rodzaju premie, dodatki, benefity oraz inne świadczenia. Dzięki temu możliwe jest dokładne wyliczanie wynagrodzeń, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego oraz innych obciążeń podatkowych.

Insert Sfera dla Rewizora GT umożliwia także generowanie różnego rodzaju raportów i analiz, w tym raportów płacowych, raportów dotyczących czasu pracy, a także raportów dotyczących wykorzystania urlopów czy czasu wolnego pracowników. Program ten pozwala także na obsługę umów o pracę, umów zlecenia oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników.

Dzięki Insert Sfera dla Rewizora GT biura rachunkowe mogą usprawnić swoje procesy kadrowo-płacowe, zwiększyć efektywność pracy i obniżyć koszty związane z zarządzaniem wynagrodzeniami pracowników. Program jest łatwy w obsłudze i umożliwia integrację z innymi systemami.