Insert Sfera dla Gratyfikanta GT Zobacz większe

Insert Sfera dla Gratyfikanta GT

OPEINSKAP0004

Nowy produkt

-w pakiecie INSERT SFERA DLA GRATYFIKANTA GT
-klucz i fakturę wysyłamy drogą elektroniczną (email)
-System: Windows 8, 10 i 11,
-Licencja z oficjalnej polskiej dystrybucji, nigdy wcześniej nie aktywowana, objęta pomocą techniczną producenta i uprawniająca do zakupu kontynuacji w kolejnych okresach licencjonowania.

Więcej szczegółów

999 Przedmioty

2 200,00 zł

Więcej informacji

Insert Sfera dla Gratyfikanta GT to rozszerzenie funkcjonalne dla programu Gratyfikant GT. Program ten umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników, a także umożliwia automatyzację procesów związanych z wypłatami wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych.

Dzięki Insert Sfera możliwe jest stworzenie i zarządzanie w systemie polityką wynagradzania pracowników, uwzględniającą różnego rodzaju premie, dodatki, benefity oraz inne świadczenia. Program pozwala na automatyczne wyliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego oraz innych obciążeń podatkowych.

Insert Sfera dla Gratyfikanta GT umożliwia także zarządzanie czasem pracy pracowników, w tym liczeniem godzin pracy, generowaniem raportów i analizą wykorzystania czasu pracy. Program pozwala także na obsługę umów o pracę, umów zlecenia oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników.

Dodatkowo, Insert Sfera dla Gratyfikanta GT umożliwia generowanie różnego rodzaju raportów, w tym raportów płacowych, raportów dotyczących czasu pracy, a także raportów dotyczących wykorzystania urlopów czy czasu wolnego pracowników.

Program ten jest przeznaczony dla firm, które chcą usprawnić swoje procesy kadrowo-płacowe, zwiększyć efektywność pracy i obniżyć koszty związane z zarządzaniem wynagrodzeniami pracowników.