1. Postanowienia ogólne


1.1 Ujęta w nniniejszym dokumencie polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych a w szczególności danych osobowych Użytkowników, przez administratora tych danych, czyli DTP-SOFT Sp.z o.o. zwanym dalej Sprzedawcą.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.3 Sprzedawca prowadząc sklep internetowy NAVISYSTEMS.PL dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te a w szczególności dane osobowe Użytkowników są należycie zabezpieczone. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

1.4 Użytkownik sklepu w każdym momencie może zwrócić się do Sprzedawcy o usunięcie udostępnionych danych osobowych z bazy Sprzedawcy, co skutkuje natychmiastowym zaprzestaniem ich przetwarzania w celach zgodnych z Regulaminem Sklepu.


2. Dane osobowe


2.1 Podczas korzystania ze sklepu internetowego NAVISYSTEMS.PL, Użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych w momencie gdy:


a) dokonuje rejestracji konta w sklepie internetowym NAVISYSTEMS.PL,
b) wyraża chęci otrzymywania newslettera od Sprzedawcy (adres e-mail),
c) składa zamówienie na towar znajdujący się w sklepie internetowym (dane potrzebne do zrealizowania wysyłki.


2.2 Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są tylko w celach wskazanych w Regulaminie Sklepu, czyli na potrzeby świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych zgodnych z zakresem funkcjonowania Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w sklepie internetowego NAVISYSTEMS.PL.

2.3 W przypadku danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi i podających swoje dane osobowe w formularzu zamieszczonym na stronach sklepu internetowego NAVISYSTEMS.PL, podmiotem archiwizującym te dane osobowe jest DTP-SOFT Sp.z o.o., z siedzibą w Rabce Zdrój (34-700 Rabka Zdrój, Ul. Marszałka Piłsudskiego 4A/3), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375843, NIP 5213591080.

2.4 Dane osobowe Użytkowników nabywających towary w sklepie internetowym NAVISYSTEMS.PL, niezbędne do zrealizowania dostawy, są przekazywane podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów (firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, etc) na potrzeby dostarczenia towaru/usługi do Nabywcy.

3. Ciasteczka (cookies)

5.1 Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które firma DTPSOFT wykorzystuje do identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu, a tym samym usprawnienia dokonywania zakupów. W ten sposób działa na przykład funkcja „Koszyka” i jego możliwość „zapamiętywania”. Pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas danej sesji, zajmują niewielką ilość miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera. Pliki cookie nie zawierają informacji dotyczących danej osoby.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisane i tymczasowe pliki cookie można niezależnie od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ustawień bezpieczeństwa. Po dezaktywacji plików cookie niektóre elementy na stronie dtpsoft będą niedostępne, a pewne strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Bez wyraźnej zgody użytkownika firma dtpsoft nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie (tymczasowe/trwałe)!.